دانلود فایل word استفاده از فيلتر گابور دو بعدي براي تفسير داده هاي مغناطيس هوايي منطقه خرم آباد و مقايسه آن با خروجي صافي زاويه تيلت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word استفاده از فيلتر گابور دو بعدي براي تفسير داده هاي مغناطيس هوايي منطقه خرم آباد و مقايسه آن با خروجي صافي زاويه تيلت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

یکی از مهم ترین اهداف در پردازش داده های میدان پتانسیل مشخص کردن محدوده و موقعیت مکانی ساختارهای زیرزمینی از جمله گسلهاست که باعث بی هنجاری میدان پتانسیل به صورت روندهای طویل میشوند. برای این منظور تکنیک های زیادی که مبتنی بر مشتق گیری داده های میدان پتانسیل هستند از جمله صافی زاویه تیلت وجود دارد. اما اخیرا0، برخی از روشهای پردازش تصویر برای تشخیص محدوده و تفسیر بی هنجاریهای میدان پتانسل به کار برده شده اند. از جمله این روشها میتوان به صافی گابور اشاره کرد که در آن عمل مشتق گیری وجود ندارد و یک صافی خطی است و مزایایی را در تفسیر بی هنجاریهای مغناطیسی که به صورت روندهای خطی هستند فراهم میکند. در این مقاله صافی گابور دوبعدی بر بی هنجاری واقعی یک گسل در محدوده شهر خرم آباد اعمال و نتایج با صافی زاویه تیلت مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که خروجی صافی گابور با خروجی صافی زاویه تیلت همخوانی خوبی دارد که نشان میدهد صافی گابور میتواند در تفسیر داده های مغناطیسی مفید باشد.

لینک کمکی