دانلود فایل word بررسي نقش مسکات در شناخت گونه هاي زيستي (نمونه موردي 26 گونه گياهي و جانوري در ايران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي نقش مسکات در شناخت گونه هاي زيستي (نمونه موردي 26 گونه گياهي و جانوري در ايران) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

مسکات به مثابه شخصیت نمادین یک سازمان، برند یا رویداد، نقش ویژه ای در آموزش، فرهنگ سازی، ارتقاء اطلاعات و برقراری ارتباط عاطفی با مخاطب دارد. و در سطحی فراتر از منطق و تفکر صرفا اقتصادی، با ایجاد احساس نزدیکی، محبت و اعتماد در مخاطب نفوذ می کند. تمایل عمیق و ریشه دار انسان به درک جهان از طریق مسکات، نگرش فراگیر و همه جانبه ای است که از دیرباز در فرهنگ های انسانی وجود داشته است. توتم های قبیله ای، نمادهای خوش یمن و موجوات اساطیری ایران باستان، هم پیوندی های درونی مسکات های امروزین در حوزه های گوناگون هستن. هدف از این پژوهش، بررسی نقش مسکات در برنامه ریزی و آموزش محیط زیست ایران است. بر این اساس، 26 نمونه از گونه های گیاهی و جانوری تحت حمایت فدراسیون ها و انجمن های ورزشی کشور، به روش کیفی و تحلیلی- توصیفی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از مطالعه ماهیت بنیادی مسکات و کاربرد آن از دیرتاکنون، بررسی نمونه های موردی گیاهی و جانوری، فدراسیون ها و انجمن های ورزشی حمایت کننده، نشان می دهد که، به کارگیری آگاهانه مسکات به مثابه رسانه ای توان مند، نقش موثری بر شناخت گونه های گیاهی و جانوری محیط زیست دارد.

لینک کمکی