دانلود فایل word بررسي نرم افزارهاي مدل سازي در تخمين ميزان آلاينده هاي منتشره از منابع متحرک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي نرم افزارهاي مدل سازي در تخمين ميزان آلاينده هاي منتشره از منابع متحرک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

آلودگی هوا یک چالش اساسی پیش روی مدیران و تصمیم گیران شهری است که مخاطرات جدی را بر سلامتشهروندان به وجود آورده و زیان های اقتصادی هنگفتی نیز به بار می آورد. از سوی دیگر با افزایش جمعیت و بالتبع آنوسایل نقلیه، میزان تولید آلاینده های ناشی از خودرو روز به روز افزوده شده و تبدیل به یک معضل اساسی گشته است.بطوریکه جهت کنترل آن باید تدبیری اندیشید و برآورد مناسبی از میزان انتشار آلاینده های ناشی از این منبع مولدآلودگی را داشت. هر چند سنجش کلیه منابع آلایندگی و تعیین سهم هر یک از آن ها در ایجاد آلودگی هوا دشوار بوده وانجام آن مستلزم صرف هزینه های گزاف و همچنین زمان زیادی است. یکی از روش هایی که به تخمین میزان انتشارآلاینده های ناشی از خودرو کمک می کند نرم افزار مدل سازی است که جهت سهولت و صرفه جویی در زمان و هزینهمی توان از آن بهره جست. انواع مختلفی از نرم افزارهای مدل سازی مانند مدل MOBILE ،AERMOD ،MOVES, SMOK, EMME2 و IVEوجود دارد که به جهت تخمین آلاینده های منتشره از خودرو بکار برده می شوند. در این تحقیق مقایسه ای بین انواع نرم افزارهای مدل سازی فوق صورت گرفته و نتایج تحقیق نشان داد که مدل IVE مشخصات انواع بیشتری از خودروهای سواری را در پایگاه داده های خود دارد. همچنین محاسبه ضرایب انتشار در این نرم افزار بر اساس سرعت لحظه ای است نه سرعت متوسط که خود نشانگر این موضوع است که نسبت به سایر مدلها میتواند مدل مناسب تری جهت تخمین میزان انتشار آلاینده های ناشی از خودرو باشد.

لینک کمکی