دانلود فایل word بررسي ميزان ابعاد مشارکت عمومي شهروندان در افزايش مديريت محيط زيست (تالاب ميانگران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي ميزان ابعاد مشارکت عمومي شهروندان در افزايش مديريت محيط زيست (تالاب ميانگران) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان ابعاد مشارکت عمومی شهروندان در بهبود و ارتقاء وضعیت مدیریت زیست محیطی تالاب میانگران ایذه است، این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش بصورت توصیفی- پیمایشی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی از آزمون T گروه های مستقل با کمک نرم افزار SPSS، استفاده شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که متاسفانه شهروندان ایذه ای شرکت کننده در این پژوهش چندان علاقه ای به مشارکت مالی (14/1%) نداشته اما بیش از نیمی از آنان نسبت به مشارکت ذهنی، معنوی و هنری (34/8%) و مشارکت ابزاری (15/8%) در جهت بهبود و ارتقاء وضعیت مدیریت زیستی محیطی تالاب میانگران دید مطلوبی داشته و علاقمند به این نوعمشارکت بودند. در خصوص بعد سیاسی (18/9%) و فیزیکی (29/0%) نیز، با توجه به درصدهای بدست آمده این دست آورد حاصل شد که تقریبا نیمی از شهروندان ایذه ای شرکت کننده در این پژوهش نسبت به مشارکت سیاسی و مشارکت فیزیکی علاقمند بودند.

لینک کمکی