دانلود فایل word بررسي ميزان آلاينده هاي حاصل از صنعت سيمان (مطالعه موردي: کارخانه سيمان سبزوار)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي ميزان آلاينده هاي حاصل از صنعت سيمان (مطالعه موردي: کارخانه سيمان سبزوار) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

یکی از اساسی ترین معضلات زیست محیطی صنعت سیمان کشور، آلودگی هواست. این صنعت با انتشار گرد و غبار ودیگر آلاینده های گازی نظیر H(2)S, NO(2), NO, SO(2), CO و(CO(2 سهم قابل توجهی در ایجاد آلودگی هوای شهر ومحیط اطراف خود دارند، لذا، ضرورت این تحقیق احساس می شود.در این مطالعه، مهمترین آلاینده های هوا منتشر شده، از خط تولید کارخانه سیمان سبزوار، در فصل زمستان 1396اندازه گیری شد. میزان آلاینده های اندازه گیری شده با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست مقایسه شد. بررسی نتایجبه دست آمده نشان می دهد غلظت متوسط آلاینده ها در محدوده مطالعاتی، کمتر از حد استاندارد سازمان حفاظت محیطزیست است.

لینک کمکی