دانلود فایل word بررسي ممنوعيت هاي چهارگانه جرايم عليه گونه هاي جانوري در حقوق ايران (مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده دنا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي ممنوعيت هاي چهارگانه جرايم عليه گونه هاي جانوري در حقوق ايران (مطالعه موردي: منطقه حفاظت شده دنا) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

محیط زیست ومنابع طبیعی هرکشوری به عنوان ثروت ملی آن محسوب می شودوباید این میراث ارزنده برای نسل هایآینده حفظ شود.حفاظت از حیات وحش وجلوگیری از شکار به عنوان بخشی از مقوله حفاظت از منابع طبیعی ودر نهایتحفظ محیط زیست تلقی می گردد.شکار غیر مجاز به عنوان یکی از جرایم خاص زیست محیطی است وهدف از انجام اینمطالعه تعیین راهکارهایی جهت کاهش بروز جرم شکار غیر مجاز بوده است.روش تحقیق بر اساس توزیع پرسشنامه بین200 تن از اهالی بومی منطقه حفاظت شده دنا در سال 1397 و و تحلیل نتایج حاصله با آمار حاصله از جرایم شکار درمنطقه حفاظت شده دنا می باشد.نتایج نشان می دهد که گونه های جانوری به 4 طریق (گونه ای، زمانی، مکانی و طریقی)در معرض آسیب بوده و مورد حمایت قانون گذار به چهار طرق فوق الذکر قرار گرفته است.

لینک کمکی