دانلود فایل word بررسي مقايسه اي صفات مرفولوژيکي تيپ هاي طبيعي مرکبات جمع آوري شده در کلکسيون کترا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي مقايسه اي صفات مرفولوژيکي تيپ هاي طبيعي مرکبات جمع آوري شده در کلکسيون کترا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

ایران از نظر ذخایر ژنتیکی مرکبات، یکی از غنی ترین کشورهای جهان است و در صورت بهره برداری بهینه از این منبعارزشمند ژنتیکی می توان به اهداف به نژادی درخور توجهی دست یافته و ارقام و پایه های جدیدی را به جهان معرفی کرد. برای نیل بهاین مقصود، پیش از هر چیز باید به شناخت کاملی از ژرم پلاسم مرکبات کشور رسیده و نمونه های نگهداری شده در کلکسیون ها را ازنظر شباهت ها و تفاوت های آنها با یکدیگر طبقه بندی نمود. در راستای رسیدن به این هدف، تحقیقی سه ساله با 80 ژنوتیپ ناشناخته(تیپ طبیعی) و 18 رقم تجاری مرکبات (شاهد) در ایستگاه تحقیقات مرکبات شهید یاسینی کترا انجام و بیش از 60 صفت رویشی وزایشی بر اساس توصیف نامه استاندارد مرکبات در هر نمونه گیاهی اندازه گیری و ثبت گردید. گروه بندی افراد از طریق تجزیه خوشه ایداده ها و با استفاده از نرم افزار NTSYS-pc و به روش UPGMA و ضریب تشابه جاکارد که از بالاترین ضریب همبستگی کوفنتیکبرخوردار است انجام گرفت. نمودار درختی بدست آمده در ضریب تشابه 40 % برش داده شد و به این ترتیب کلیه ژنوتیپ های موردبررسی در 12 گروه اصلی (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L) قرار گرفتند.

لینک کمکی