دانلود فایل word بررسي کميت و کيفيت روغن گياه کاملينا رشد يافته در خاک هاي آلوده به کادميم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي کميت و کيفيت روغن گياه کاملينا رشد يافته در خاک هاي آلوده به کادميم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

دانه های روغنی پس از غلات، دومین ذخایر غذایی را تشکیل میدهند. دانه های روغنی از مهمترین منابعتامین انرژی و مواد مغذی برای بشر به شمار می روند. کاملینا (کاملینا ساتیوا) دانه روغنی از خانوادهبراسیکاسه بوده که منبع غنی از روغن (40%-28) و اسیدهای چرب امگا- 3 می باشد. این گیاه قادر است در شرایط مختلف آب و هوایی و خاک رشد نماید و در مقایسه با سایر دانه های روغنی نیاز کمتری به آب،کود و آفت کش ها دارد. این مطالعه در قالب طرح کاملا تصادفی با فاکتورهای کادمیم (شاهد، 3، 5 و 10میلیگرم بر کیلوگرم) و سرب (شاهد، 100، 300 و 600 میلی گرم بر کیلوگرم) با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی انجام شد. پس از پایان آزمایش پروفایل اسیدچرب نمونه های روغن اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین درصد چربی مربوط به نمونه شاهد بامیانگین 100/15 درصد و کمترین درصد چربی 99/92 مربوط به تیمار 3 میلی گرم بر لیتر کادمیم بود. مقدار اسیدهای چرب اشباع 11 درصد، اسیدهای چرب غیراشباع دارای یک پیوند دوگانه 34 درصد و اسیدهای چرب غیراشباع دارای چند پیوند دوگانه 55 درصد بود. در مجموع درصد چربی در روغن کاملینا در مقایسه با سایر دانه های روغنی بالاست و می تواند جایگزین مناسبی برای سایر دانه های روغنی باشد.

لینک کمکی