دانلود فایل word بررسي کارايي فرآيند اکسيداسيون پيشرفته به روش فنتون در حذف COD فاضلاب هاي حاوي آنتي بيوتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي کارايي فرآيند اکسيداسيون پيشرفته به روش فنتون در حذف COD فاضلاب هاي حاوي آنتي بيوتيک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

آنتی بیوتیک ها جزء آلاینده های مهم محیط های آبی به حساب می آیند که در صنایع دارویی و بیمارستان ها مصارف زیاد داشته و درنتیجهفاضلاب تولیدی از این صنایع، دارای درصد بالایی از این آلاینده ها می باشند. در این مطالعه، تصفیه پذیری فاضلاب صنعتی حاوی ترکیبیاز سه آنتی بیوتیک کلاریترومایسن، سفیکسیم و اکسی تتراسایکلین با استفاده از فرایند اکسیداسیون پیشرفته فنتون مورد بررسی قرارگرفت. فاضلاب خام دارای مقدار اکسیژن خواهی شیمیایی (COD) حدود 600mg/L و اکسیژن خواهی بیولوژیکی (BOD) حدود200mg/L بود. شاخص COD به عنوان پارامتر مورد بررسی انتخاب گردید. در فرآیند فنتون تاثیر تغییرات pH ، غلظت اکسید کنندهپراکسید هیدروژن ((H(2)O(2)، غلظت کاتالیزور (2+)Fe و زمان انجام واکنش در حذف COD آنتی بیوتیک ها، مورد ارزیابی قرار گرفت و شرایطبهینه برای هر کدام از پارامترها تعیین شد. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، پارامترهای بهینه در فرایند فنتون شامل غلظت اکسندهبرابر 300mg/L، کاتالیزور (2+)Fe با غلظت pH, 750mg/L برابر 3 و زمان انجام واکنش 45 دقیقه بود. درضمن نسبت بهینه(Fe(2+)/H(2)O(2 برابر 2/5 به دست آمد. با اعمال این شرایط، میزان حذف فاضلاب حاوی آنتی بیوتیک های مذکور با فرایند اکسیداسیونپیشرفته فنتون، بالای 99 درصد حاصل شد . درنتیجه، نتایج نشان داد که می توان با استفاده از فرآیند تصفیه اکسیداسیون پیشرفته بهروش فنتون، فاضلاب صنایع دارویی که حاوی آنتی بیوتیک هستند را تصفیه نمود و مقدار COD خروجی حدود 4mg/L و خیلی کمتراز استانداردهای زیست محیطی جهت تخلیه به محیط پذیرنده بدست آورد.

لینک کمکی