دانلود فایل word بررسي صنعت گردشگري (نمونه مورد مطالعه: ايران و ترکيه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي صنعت گردشگري (نمونه مورد مطالعه: ايران و ترکيه) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

امروزه صنعت گردشگری تغییرات اقتصادی و اجتماعی فراوانی در کشورهای مختلف جهان پدید آورده است و بههمین دلیل مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از نکات مورد توجه محققان، اهمیت اقتصادیاین صنعت در مقایسه با سایر صنایع میباشد.کشور ایران دارای امتیازات فراوانی در عرصه جهانگردی است،اماعلیرغم جاذبه های طبیعی و گردشگری موجود،جایگاه اقتصادی گردشگری ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهااز جمله ترکیه که در همسایگی ایران است، بسیار ضعیف است.این مقاله با هدف مقایسه صنعت گردشگری در دوکشور ایران و ترکیه وضعیت این صنعت را در گردشگران ورودی، عایدی های ارزی، موانع و استراتژی های آیندهدر دو کشور مورد مطالعه قرار گرفته است.

لینک کمکی