دانلود فایل word بررسي دوره بازگشت بارش هاي سنگين در استان کرمان (مطالعه موردي: کرمان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي دوره بازگشت بارش هاي سنگين در استان کرمان (مطالعه موردي: کرمان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

بارش یکی از عناصر اصلی وضعیت آب و هوایی در هر منطقه به شمار می رود و در میان رویدادهای اقلیمی، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و نسبت به دیگر پدیده ها از پیچیدگی رفتاری چشمگیرتری برخوردار است. این رویداد همچنین به عنوان یکی از تغییر پذیرترین پارامترهای اقلیمی محسوب می شود که دارای تغییرات زمانی و مکانی قابل ملاحظه ای است. در این میان، بارش های سنگین از جمله مخاطرات طبیعی اند که وقوع آنها منجر به خسارات زیادی می شود. آگاهی از وقوع این گونه بارش ها کمک بسزایی در کاهش آسیب های احتمالی محیطی می نماید. برآورد دوره بازگشت نظیر بارندگی از موضوعات مهم مطالعات منابع آب است. در این تحقیق با استفاده از نرمافزار Smada به تحلیل احتمال وقوع و محاسبه دوره بازگشت بارش های سنگین بر اساس فرمول تجربی وبیول و روش توزیع نرمال، در ایستگاه کرمان طی دوره آماری 40 ساله (1353-1392) پرداخته شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، پیش بینی می شود که مقدار این بارش ها با استفاده از توزیع نرمال و روش وبیول در منطقه مورد مطالعه، در حال کم شدن است. بر اساس نتایج بدست آمده، فراوانی و شدت بارش های سنگین در سطح استان کرمان از غرب به شرق کاهش می یابد و احتمال وقوع آنها در شرق استان کمتر است.

لینک کمکی