دانلود فایل word بررسي حضور ژن آلرژي زاي Pru du 3 در برخي ارقام و گونه هاي بادام موجود در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي حضور ژن آلرژي زاي Pru du 3 در برخي ارقام و گونه هاي بادام موجود در ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

امروزه آلرژی های غذایی در سراسر جهان خصوصا در کشورهای پیشرفته رو به افزایش هستند. واکنش های آلرژیکمربوط به مصرف مواد غذایی می توانند در عرض یک دقیقه تا دو ساعت بعد از مصرف ظاهر شده و یک یا چند ارگانهدف مانند پوست، دستگاه گوارش، سیستم تنفسی و همچنین سیستم قلبی عروقی را درگیر کنند. شدیدترین حالتآلرژی زمانی است که شوک آنافیلاکسی رخ میدهد و میتواند منجر به مرگ شده و یا نزدیک به حالت کشندگی باشد.بادام از جمله آجیل های درختی است که در میان محصولات غذایی واکنش های آلرژیک ایجاد می کند و دارای هشتگروه پروتئین آلرژیزا شامل Pru du 6 ، Pru du 5 ، Pru du 4 ، Pru du 3 ،Pru du 2S Albumin, Pru du 2 ، Pru du 1 و Pru du -Conglutin است. در این پژوهش 18 رقم و 9 گونه بادام موجود در ایران جهت بررسی ژن آلرژی زایPru du 3 مورد ارزیابی قرار گرفتد. نتایج نشان داد تمامی نمونه های DNA استخراج شده ارقام و گونه های مورد بررسی،دارای باندی با اندازه 230 جفتباز مرتبط با این ژن آلرژیزا بودند. بنابراین همگی دارای پتانسیل تحریک واکنشآلرژیک برای افراد مبتلا به آلرژی بادام هستند و باید از مصرف آنها پرهیز کنند.

لینک کمکی