دانلود فایل word بررسي حذف و جذب جيوه از پساب توسط جاذب هاي سبز (برگ گردو)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي حذف و جذب جيوه از پساب توسط جاذب هاي سبز (برگ گردو) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

ورود پساب های صنعتی حاوی فلزات سنگین به محیط زیست می تواند برای موجودات زنده بسیار مضر باشد. بنابراین،قبل از تخلیه پساب به محیط زیست، باید فلزات از آب آلوده و به ویژه از فاضلاب ها خارج شوند. این مطالعه ، در مورداستفاده از برگ گردو به عنوان یک جاذب گیاهی کم هزینه و برای از بین بردن جیوه از محلول های آبی است. دستگاهآناللیز جیوه برای اندازه گیری درصد حذف یون های جیوه از نمونه های آب آلوده استفاده شد. نتایج نشان داد که 5 گرمبرگ گردو می تواند یون جیوه را با میزان 65/0 درصد از 200 میلی لیتر محلول آبی با (10 میلی گرم در لیتر جیوه) درpH = 7 با زمان تماس 45 دقیقه از بین ببرد. سپس ، به همان مقدار از برگ گردو برای از بین بردن یون های جیوه از200 میلی لیتر از نمونه فاضلاب واقعی با pH=7 و زمان تماس یکسان استفاده شد. میزان حذف یون های جیوه 65/4درصد بود. این مطالعه، که در آن جیوه با استفاده از زیست توده برگ های گردو حذف شد، یک روش جدید دوستدارمحیط زیست است.

لینک کمکی