دانلود فایل word بررسي حذف بيولوژيکي فلز سنگين سرب (Pb) با استفاده از جلبک هاي قرمز در پساب هاي صنايع پتروشيمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي حذف بيولوژيکي فلز سنگين سرب (Pb) با استفاده از جلبک هاي قرمز در پساب هاي صنايع پتروشيمي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

فلزات سنگین از جمله آلاینده های زیست محیطی هستند که در تمام نقاط جوامع صنعتی یافت می شوند. سرب (Pb) از جمله ی این فلزاتمی باشد. سطح جهانی آلودگی محیطی به فلزات در دو قرن اخیر بشدت افزایش یافته است. حضور برخی از فلزات سنگین در اکوسیستم-های آبی، تهدیدی همیشگی برای سلامت جوامع بشری است. معضل اصلی مربوط به فلزات سنگین آن است که این آلاینده های غیرآلی برخلاف آلاینده های آلی تجزیه پذیر نمی باشند. این واقعیت، فلزات سنگین را به یکی از خطرناکترین گروه آلاینده های زیست محیطی مبدلساخته است. اخیرا، جذب فلزات سنگین با استفاده از مواد بیولوژیکی به عنوان یک گزینه مناسب به جای استفاده از روش های فیزیکیمعمولی موجود، مطرح است. روش های زیستی مزایایی همچون هزینه های عملیاتی کم، حذف انتخابی برای فلز مشخص، کمترین مصرفمواد شیمیایی (در نتیجه لجن تولیدی) و راندمان بالا برای غلظت های کم فلزات دارند. هدف این مطالعه بررسی حذف بیولوژیکی فلزسنگین سرب (Pb) با استفاده از جلبک های قرمز (Gracilaria corticata) در پساب های مراکز صنعتی منطقه ی ویژه عسلویه است. طی نتایج به دست آمده در pH3 کمترین میزان جذب زیستی برای فلز سرب اتفاق افتاد، اما با افزایش pH میزان جذب نیز افزایش یافته به طوری که بیشترین میزان جذب درون pH های بهینه اتفاق افتاد و بعد از pH بهینه میزان جذب کاهش می یابد. همچنین با افزایش غلظت، از درصد جذب کاسته شده به نحوی که درصد جذب از 84% برای فلز سرب در غلظت 10 ppm به میزان 10% در غلظت 100ppmرسیده است. سنتیک جذب فلز سرب توسط تفاله های جلبک گراسیلاریا سریع بوده به طوری که برای این فلز بعد از گذشت 40دقیقه دقیقه بعد از شروع آزمایش، جذب به تعادل رسیده و در زمان 40 دقیقه، 84 % جذب صورت گرفته است. از این تحقیق می تواننتیجه گرفت که، تفاله های جلبک گراسیلاریا کورتیکاتا که آگار آن استخراج شده جاذب زیستی مناسبی برای حذف فلز سرب از محلول-های آبی محسوب می شود.

لینک کمکی