دانلود فایل word بررسي توسعه پايدار و کشاورزي پايداردرکشورهاي درحال توسعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي توسعه پايدار و کشاورزي پايداردرکشورهاي درحال توسعه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

توسعه پایدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای حداکثر سازی رفاه انسان فعلی بدون آسیب به توانایی نسل های آتی برای برآوردن نیازهایشان می باشد. توسعه پایدار در بخش کشاورزی نیز با توجه به اهمیت این بخش در تامین امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی مورد تاکید زیادی قرار گرفته است. کشاورزی پایدار نوعی از کشاورزی است که کیفیت زندگی نسل های فعلی و آینده را از طریق حفظ و بهبود فرآیندهای اکولوژیکی که زندگی انسان بدان وابسته است، را بهبود می بخشد. از آن جهت که نتایج بدست آمده از این تحقیق، به منظور آگاهی افراد و سازمان ها می باشد، لذا این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. روش جمع آوری اطلاعات در این مقاله روش کتابخانه ای است و در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای، از منابع چاپی و دیجیتالی شامل کتاب، مقاله، پایان نامه و تحقیقات دیگر سعی گردیده است به بررسی کشاورزی پایدار در کشورهای درحال توسعه پرداخته شود.

لینک کمکی