دانلود فایل word بررسي توان گردشگري ادبي در شکل گيري شهر خلاق (مطالعه موردي: شهر شيراز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي توان گردشگري ادبي در شکل گيري شهر خلاق (مطالعه موردي: شهر شيراز) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

شهر شیراز از دیر باز به خوش آب و هوا بودن و وصف هایی کم نظیر در نوشته ها از نظر خونگرمی مردمان و طبیعت زیبای خودشناخته شده است علاوه بر این وجود آثار تاریخی بی نظیر و موقعیت جغرافیایی مناسب آن که با شهر های گردشگر پذیر فاصله ی چندانیندارد این شهر را تبدیل به یکی از قطب های گردشگری در کشور کرده است. از مهمترین امتیازات شهر شیراز وجود شاعرانی نام آور در اینخطه است که امروزه مقبرهی این شاعران بزرگ تبدیل به جاذبهی گردشگری و دلیلی برای سفر به این مناطق شده به همین خاطر شهرشیراز از رونق نسبی گردشگری ادبی نسبت به سایر شهر های کشور برخودار است. همین منبع بزرگ بالقوه میتواند بهترین توجیه برایتبدیل شهر شیراز به شهری خلاق با تکیه بر ظرفیت های ادبی آن باشد. در نگارش این مقاله سعی شد با تفهیم نقش و جایگاه گردشگریادبی در کشور علیالخصوص شهر شیراز، همچنین شناسایی و معرفی پتانسیل ها و منابع موجود در حوزهی گردشگری ادبی در این شهر وارائه راهکارهایی در جهت گام برداشتن به سوی تبدیل کردن این منابع به جاذبههایی خلاقانه در محیطی خلاق و پیوند گردشگری ادبی بامقولهی خلاقیت اقدام شود. آثار و پیامد های به وجود آمده در این بستر به نوبهی خود میتواند باعث پرورش و شکوفایی استعداد هایخلاق، رونق صنعت گردشگری، شناخته شدن شهر و برند شدن آن در سطح بینالمللی و افزایش کمی و کیفی صنایع ذینفع مرتبط باگردشگری شود.

لینک کمکی