دانلود فایل word بررسي تاثيرضد باکتريايي اسانس پونه کوهي (Origanum vulgare) عليه تعدادي از پاتوژن هاي با منشاء غذايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثيرضد باکتريايي اسانس پونه کوهي (Origanum vulgare) عليه تعدادي از پاتوژن هاي با منشاء غذايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

افزایش آگاهی مردم و آشنایی آنها با مضرات مواد شیمیایی نگهدارنده و از طرفی بروز مقاومت های باکتریایی باعث شده تااستفاده از نگهدارنده های طبیعی در مواد غذایی افزایش یابد. بدون شک اسانس های گیاهان جایگزین بسیار مناسبی میتواند باشد. خاصیت های ضد باکتریایی، ضد قارچی و ضد اکسایشی گیاه پونه کوهی به خوبی شناخته شده است. مطالعهحاضر با هدف ارزیابی خواص ضد میکروبی اسانس گیاه پونه کوهی علیه تعدادی از باکتری های بیماریزا با منشا غذاییصورت گرفت. بدین منظور اسانس گیاه پونه کوهی تهیه شد و سپس با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی متصل به طیفسنج جرمی آنالیز گردید. از این اسانس در غلظت های مختلف علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی به روشمیکروبراث دایلوشن بررسی شد. آنالیز اسانس پونه کوهی نشان داد که بیشترین ترکیبات آن را پولگون، 1و 8 سینئول ومنتوفوران تشکیل داده است. نتایج مشاهده شده در رابطه با حداقل غلظت ممانعت کنندگی این اسانس، نشان می دهد کهحساس ترین باکتری در برابر اثر ضد باکتریایی اسانس پونه کوهی با کتری اشرشیا کلی می باشد. طبق این مطالعه اسانسگیاه پونه کوهی به عنوان یک ماده ضد میکروبی گیاهی، جایگزین مناسبی برای ترکیبات شیمیایی ضد میکروبی بوده وخاصیت ضد میکروبی خوبی را علیه باکتری های مورد مطالعه دارا می باشد.

لینک کمکی