دانلود فایل word بررسي تاثيرات گردشگري پايدار بر وضعيت معيشتي ساکنان روستاي (اسجيل و دولت آباد) از توابع شهرستان چناران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثيرات گردشگري پايدار بر وضعيت معيشتي ساکنان روستاي (اسجيل و دولت آباد) از توابع شهرستان چناران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

روستای اسجیل و دولت آباد در منطقه نمونه گردشگری گلمکان قرار دارند و یکی از مهمترین پهنیه های گردشگری منطقه درشهرستان چناران می باشند یکی از مهمترین ظرفیت های موجود در این مناطق که می تواند به توانمندی ساکنان آنان منجر شود ضرورتتوجه به صنعت توریسم است.از این رو این تحقیق با رویکردی توصیف و تحلیل به بررسی تاثیرات گردشگری بر وضعیت معیشتساکنان روستای پیرامون کلان شهرها (با تاکید برتوسعه پایدارگردشگری) با توزیع 120 پرسشنامه در بین سرپرستان خانوار به صورتتصادفی پرداخته است، نتایج این پژوهش با استفاده از تحلیل آماری نشان می دهد ،اگرچه هیچ کدام از 4 شاخص عمده تحقیق دارایاثرت مثبت در زمینه گردشگری پایدار نمی باشند اما گردشگری توانسته است اثرات مثبت و مهمتری در زمینه ابعاد اجتماعی و نهادیداشته باشد. درواقع نقش تاثیرات گردشگری بر هویت، امنیت، دسترسی و عدالت اجتماعی بیشتر از وضعیت اشتغال، معیشت ودرآمدزایی روستا های نمونه بوده است. از این رو لازم است برای ایجاد یک مدل گردشگری پایدار با توجه به مشارکت مسئولین وساکنان، به توسعه کالبدی روستاها و اختصاص امکانات زیربنای و روبنای پرداخته شود و در نهایت با ایجادی مدیریت پایدار متشکل ازنهادهای مدنی و همچنین انجمن های مردم نهاد به مدیریت روستاها پرداخته شود و در نهایت این مدیریت با توجه به توسعه کالبدی،شرایط را نظرآزمایی کند تا به بالاترین کیفیت زندگی روستاییان منجر شود.

لینک کمکی