دانلود فایل word بررسي تاثيرات صنعت گردشگري بر توسعه پايدار و محيط زيست پارک هاي جنگلي استان مازندران (مطالعه موردي :پارک جنگلي جوارم سوادکوه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثيرات صنعت گردشگري بر توسعه پايدار و محيط زيست پارک هاي جنگلي استان مازندران (مطالعه موردي :پارک جنگلي جوارم سوادکوه) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

شکل گیری مناسبات جدید تولید و توسعه زندگی شهرنشینی عوارض خاص خود را به دنبال میآورد ، لذا بشر برای کم کردن اثرات منفی روحی و روانی ناشی از دنیای صنعتی و زندگی فشردهشهرنشینی که روز به روز ابعاد پیچیده و وسیع تری به خود می گیرد، به دنبال بستر و فضاهایطبیعی می گردد. یکی از این بسترها مورد نیاز بشری برای کم کردن اثرات منفی زندگی شهرنشینیو صنعتی امروز پارک های جنگلی می باشد اهمیت موضوع گردشگری در سال های اخیر و جذبگردشگر و بدست آوردن درآمد های حاصل از صنعت گردشگری اهمیت حفظ منابع را بیش از پیشمشخص می کند . پارک جنگلی جوارم یکی از مناطق نمونه گردشگری می باشد که در مسیر جادهتهران - فیروز کوه ما بین شهر زیرآب و شیرگاه قرار دارد. در پژوهش حاضر گونه های گیاهی وجانوری پارک جنگلی جوارم مورد مطالعه قرار گرفته و پیشنهاداتی در راستای توسعه پایدار صنعتگردشگری آن ارائه گردیده است.

لینک کمکی