دانلود فایل word بررسي تاثير عناصر معدني و کوددهي آن ها بر رشد و عملکرد درخت زيتون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير عناصر معدني و کوددهي آن ها بر رشد و عملکرد درخت زيتون :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

درخت زیتون جهت تکمیل چرخه زندگی خود و همچنین رشد و نمو مناسب، به عناصر خاصی نیاز دارد. این عناصر به عنوان عناصرضروری برای گیاهان شناخته می شوند. در اثر کمبود هر یک از این عناصر، رشد و نمو گیاه با اختلال مواجه شده و کمیت و کیفیتمحصول کاهش می یابد. از میان این عناصر حیاتی، برخی به طور عمده از طریق هوا جذب می گردند و برخی دیگر نیز باید از طریقکودهای مختلف و روش های کوددهی متنوع در اختیار گیاه قرار گیرند. لذا در این پژوهش به بررسی عناصر ضمن بیان ویژگی ها ونیازهای گیاهی درخت زیتون به بررسی نقش و آثار ناشی از کمبود یا بیشبود عناصر معدنی در رشد و عملکرد درخت زیتون پرداخته وهمچنین انواع کوددهی های مناسب را برشمره و بررسی کرده ایم. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و منابع اطلاعاتی از طریقمطالعه اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. در انتها به بحث و نتیجه گیری پرداخته و راهکارهایی در جهت بهبود تغذیهگیاهی و روش های کوددهی مناسب برای درخت زیتون نیز ارائه گردیده است.

لینک کمکی