دانلود فایل word بررسي تاثير دما در فرآيند توليد زغال زيستي از ساقه کلزا در حذف سرب از زه آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير دما در فرآيند توليد زغال زيستي از ساقه کلزا در حذف سرب از زه آب :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

به دلیل ایجاد آلودگی در طبیعت توسط فلز سرب، برای حذف این فلز سنگین از محلول های آلوده شبیه سازی شده درآزمایشگاه، از جاذب بیوچار ساقه کلزای فعال سازی شده با بخار آب استفاده شد؛ به این صورت که جاذب های بیوچارفعالسازی شده با بخار آب، در سه سطح دمای کربن سازی و سه سطح دمای فعال سازی تهیه شدند و بهترین جاذب بیوچارفعالسازی شده با بخار آب با انجام آزمایش های ایزوترم جذب سرب در دمای 25 درجه سانتیگراد، انتخاب گردید. نتایجنشان داد که جاذب بیوچار فعالسازی شده با بخار آب در دمای کربن سازی 500 درجه سانتیگراد و در دمای فعالسازی700 درجه سانتیگراد به عنوان بهترین جاذب برای از آلاینده سرب، میباشد. در جاذب مذکور، (q(m برابر 52/37 میلی گرم بر گرم، (k(1 برابر 0/02068 لیتر بر میلی گرم، (R(2 برابر 96/06 و SEE برابر 3/403 به دست آمد.3 به دست آمد

لینک کمکی