دانلود فایل word بررسي پديده گردو غبار و اثرات اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي آن در استان خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي پديده گردو غبار و اثرات اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي آن در استان خوزستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

منطقه خاورمیانه، ایران و ازجمله استان خوزستان روی کمربند خشک دنیا واقع شده اند و پدیده گردوغبارجزء ویژگی های ذاتی این منطقه است. در استان خوزستان پدیده ى گرد و غبار شدید سال هاست در اینمناطق به وجود آمده، به نحو چشمگیری بر فعالیت مردم تاثیرات نامطلوبی گذاشته است. همچنین ازطرفی کمبود بارش باران نیز باعث شده این استان در فصل گرم با مشکلات جدی تری مواجه باشد و اینعوامل سبب بروز اثرات نامطلوب زیستی، خسارت های فراوان در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شده است.بنابراین مطالعه حاضر به تحلیل منشا پدیده گرد و غبار در این استان و بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی وزیست محیطی آن پرداخته است. نتایج تحلیل مطالعه حاضر نشان میدهد کانون اصلی پدیده گرد و غباردر این استان اغلب منشا خارجی داشته و از صحرای سوریه، صحرای شمال شبه جزیره عربستان وبیابان های جنوب عراق (70 درصد) می باشند و نقش صحرای بزرگ آفریقا در این میان بسیار ناچیز میباشد. اما در این میان منشا داخلی نیز برای تشدید این پدیده در این استان وجود دارد که شامل فرسایشآبی و بادی رسوبات آبرفتی و سیلابی، تپه های ماسه ای و شن زارها، فقدان پوشش گیاهی، اثرات فعالیت هایانسانی نظیر تخریب خاک، بیابان زایی و خشک شدن تالاب های هورالعظیم و شادگان می باشد. با توجه بهمشخص شدن کانون های ریزگرد در ادامه به بررسی اثرات این ریزگردها بر محیط زیست، سلامت انسان،تولیدات دامی، محصولات زراعی و باغی و اکوسیستم دریایی پرداخته شده است و در انتها پیشنهاداتیمتناسب با شرایط موجود ارائه گردید.

لینک کمکی