دانلود فایل word بررسي الگوي ترکيبي ترکيبات PAH در بافت عضله ماهي قزل آلاي پرورش يافته در قفس هاي واقع در بخش جنوبي درياي خزر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي الگوي ترکيبي ترکيبات PAH در بافت عضله ماهي قزل آلاي پرورش يافته در قفس هاي واقع در بخش جنوبي درياي خزر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

با توجه به آلودگی دریای خزر به انواع آلاینده ها و بخصوص آلاینده های نفتی حاصل از فعالیت های اکتشاف نفت، حمل و نقل وریزش های نفتی و با توجه به سمیت و سرطانزایی ترکیبات مورد نظر و با توجه به هدف گسترش صنعت پرورش قفس درقفس های واقع در دریا، الگوی ترکیبی ترکیبات PAH در بافت عضله ماهی قزل آلا پرورش یافته در قفس های پرورشی در بخش جنوبی دریای خزر مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور بافت های ماهی قزل آلای پرورش یافته در چند سایت واقع در اینمنطقه جمع آوری شده و با استفاده از روش استخراج سرد مورد آنالیز قرار گرفت. یافته ها حاکی از غالب بودن ترکیبات با وزنمولکولی کم در نمونه های مورد آزمایش است. است. با توجه به اطلاعات بدست آمده از ستون آب و رسوب و مقایسه آنها بانمونه های آنالیزشده صحت این یافته ها تایید می شود.

لینک کمکی