دانلود فایل word بررسي اثرات آموزش هاي محيط زيستي بر کاهش توليد پسماند (منطقه 13 شهرداري تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي اثرات آموزش هاي محيط زيستي بر کاهش توليد پسماند (منطقه 13 شهرداري تهران) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

امروزه آموزشهای محیط زیستی در شهرهای بزرگ و کشورهای در حال توسعه گسترش زیادی داشته است،این مهم در کلانشهرهایی مانند شهر تهران که عمدتا به دلیل افزایش تولید پسماند و به دلیل تغییر الگوی مصرفشهروندان می باشددارای اهمیت بیشتری می باشد و هزینه های کلانی را برای شهرداری و ارگان های مربوطه در بردارد ؛ در این مطالعه به بررسی تاثیر اثرات آموزش های محیط زیستی بر کاهش تولید پسماند در محدوده مطالعاتیمنطقه 13 شهر تهران با استفاده از پرسشنامه های ساختمند پرداخته شده است، بدین منظور پس از طی روند کارو بررسی عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار برآموزش های محیط زیستی محدوده مطالعاتی، به آنالیز فیزیکی پسماند66 نفر از خانوار ها که به صورت تصادفی انتخاب گردیدند پرداخته شد ، و با مقایسه صورت گرفته و تحلیل داده هانتایج مبتنی بر این بود که در خصوص پسماند های تر ،کاغذ، مقواریال فلزات آهنی ، شیشه، چوب، نان خشک باکاهش و در مورد پسماندهای خشک ، پلاستیک نرم، پلاستیک خشک، پت، مشمع، فلزات غیر آهنی ، لاستیک،چرم و خاک و نخاله در منطقه 13 با افزایش مواجه گردیده ایم، پس از تحلیل نتایج به دست آمده و بررسی ارتباطآن با آموزشهای در دست اجرا به ارائه راهکار ها در این خصوص پرداخته شد و 13 استراتژی ارائه گردید که درنهایت برای استراتژی ها برنامه اجرایی معین گردید.

لینک کمکی