دانلود فایل word برآورد فرسايش پذيري خاک با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word برآورد فرسايش پذيري خاک با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

امروزه فرسایش خاک یکی از مشکلات جدی زیست محیطی به شمار می آید. فرسایش یک مشکل جهانی هست که منابعآب و خاک را به خطر می اندازد. هدف از این مطالعه برآورد فاکتور فرسایش پذیری خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعیهست. در این مطالعه 100 نمونه خاک از حوزه آبخیز ملااحمد اردبیل به منطور اندازه گیری ضریب فرسایش پذیری خاکاز روی خصوصیات زودیافت خاک برداشته شد. نتایج بیانگر این موضوع بود که مقادیر ضریب تبیین ((R(2) و مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) برای بهترین مدل شبکه عصبی مصنوعی 0/98 و 0/04 بود که متغیرهای ورودی آن سیلت و کربن آلی بود و نسبت به مدل دیگر دارای دقت بالایی بود و برای همین به عنوان بهترین مدل شناخته شد.

لینک کمکی