دانلود فایل word برآورد ارزش تفرجگاهي آبگرم معدني ازرو بابل با روش ارزش گذاري مشروط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word برآورد ارزش تفرجگاهي آبگرم معدني ازرو بابل با روش ارزش گذاري مشروط :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

ارزش گذاری مواهب زیست محیطی نیازمند ابزارها و روشهای علمی است. با توجه به سابقه ارزش گذاری اقتصادی منابعزیست محیطی، امروزه روشهای علمی برای ارزش گذاری مواهب زیست محیطی وجود دارند که ضمن در نظر گرفتنتکنیک های لازم ارزش گذاری، جنبه های اخلاقی و فلسفی ارزش گذاری ها را در نظر می گیرند. ارزش گذاری و تعیینقیمت کالاها و خدمات زیست محیطی به دلیل ماهیت این خدمات و تنوع گسترده آنها بسیار مشکل و پیچیده است. ولی ازآنجا که سرمایه های زیست محیطی ارزشمند هستند و حیات انسان به پایداری این خدمات بستگی دارد، علم اقتصادروشهایی برای ارزیابی و تعیین قیمت آنها بر حسب واحدهای قابل مقایسه با سایر کالاها و خدمات ابداع کرده است. در اینخصوص مطالعه حاضر به برآورد ارزش اقتصادی تفرجگاه آبگرم معدنی آزرو در شهرستان بابل به روش ارزش گذاریمشروط پرداخته است. نتایج نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت افراد برای این مکان تفریحی 13540 ریال و ارزشتفریحی سالانه این تفرجگاه بیش از یک و نیم میلیارد ریال می باشد.

لینک کمکی