دانلود فایل word ايجاد ريشه مويين در گياه چريش ايراني به منظور توليد آفت کش بيولوژيکي آزاد يراختين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ايجاد ريشه مويين در گياه چريش ايراني به منظور توليد آفت کش بيولوژيکي آزاد يراختين :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

آفت کش های شیمیایی دارای آثار مخربی برای محیط زیست و موجودات زنده هستند، به همین دلیل میزان تمایل برای استفاده از آفت کش های طبیعی و بیولوژیکی روبه افزایش است. بعضی از گونه های گیاهی به طور طبیعی حاوی حشره کش هستند. با این حال تنها گیاهی که در مقیاس وسیع به عنوان جایگزین سموم شیمیایی استفاده می شود، گیاه نیم یا چریش است. مهمترین جزء این گیاه آزادیراختین است که 90 درصد خواص آفت کشی و دارویی گیاه نیم به آن مرتبط می شود. حشره کش آزادیراختین سمی سازگار با طبیعت و بی خطر برای محیط زیست است. بیشترین میزان آزادیراختین در دانه و هسته ی گیاه چریش یافت می شود. به دلیل تنوع ژنتیکی، مشکلات آلودگی در حین جمع آوری و با توجه به تقاضای روزافزون به آزادیراختین، نمی توان تنها به منبع تولید آن از راه طبیعت اکتفا کرد. همچنین این درخت در آب و هوای سرد و معتدل قابلیت رشد کردن ندارد و سنتز شیمیایی آن اقتصادی نیست. به همین دلیل از باکتری آگروباکتریوم رایزوژنز به منظور تولید ریشه های مویین استفاده شد که این امر منجر به افزایش تولید متابولیت های ثانویه گردید. بدین منظور از بذرهای چریش منطقه ی بومی جنوب ایران برای ایجاد نهال های استریل و جوان استفاده شد. سپس نمونه های گیاهی با باکتری آگروباکتریوم رایزوژنز آلوده گردید که پس از حدود یک هفته ریشه های مویین ظاهر شد. پس از کلنی کردن این ریشه، تراریختی با انجام تست PCR تایید شد.

لینک کمکی