دانلود فایل word ايجاد بانک ژن آبزيان ، فرصت ها و چالش ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ايجاد بانک ژن آبزيان ، فرصت ها و چالش ها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

نگهداری مطلوب از ذخایر ژنتیکی ابزیان و حفظ تنوع زیستی آنان به عنوان سرمایه های ملی با استفاده از روشهای زیست فناوری ازمهمترین اهداف ایجاد بانک ژن و بانک اطلاعاتی از ذخایر ژتنیکی کشور است . جمع آوری نمونه های بیولوژیک گونه های مختلف آبزیان،آماده سازی و نگهداری بلندمدت آن، ثبت ژنتیکی گونه های در معرض تهدید و در حال انقراض واستفاده از تکنیک های زیست فناوری برایحفظ، بقا و مدیریت گونه های آبزی و حفظ ذخایر ژنتیکی است . تنوع زیستی علاوه بر آن که توسعه کشاورزی را ممکن می سازد، امکانسازگاری با شرایط جدید را برای گونه هایی که فاقد چنین امکاناتی هستند، فراهم می آورد. کشور جمهوری اسلامی ایران عرصه ای بالغبر حدود یکصد و شصت و پنج میلیون هکتار را از بیست و پنج درجه تا چهل درجه عرض جغرافیایی شمالی در بر می گیرد و در ناحیه ایکه سه زون اقلیمی شامل زون مدیترانه ای، زون خشک آسیای غربی و زون معتدل نیمه مرطوب و مرطوب کاسپین با یکدیگر تلاقی میکنند واقع شده است. به طوری که کشورمان مکانی برای تلاقی بسیاری از فرهنگ ها و همچنین، اقلیم های متنوع، اراضی، آب ها و تنوعزیستی است . با توجه به اهمیت موضوع حفاظت ذخایر خدادادی ملی و وظیفه ای که در این خصوص بر عهده داشت، مسئولان بیش ازپیش به نقش بانک ژن واقف و هم خود را در توسعه و تقویت آن به کار گرفتند. مطالعات انجام شده قبلی منجر به اولویت بندی گونه هایدر معرض خطر از طریق بررسی نمونه های بیولوژیکی اعم از بافت، خون، پوست، عضله و سلول های زایشی شده است و تشکیل و راهاندازی بانک ژن آبزیان از ضروریات حفظ ذخایر ژنتیکی، به عنوان سرمایه های ملی بشمار می رود. در این مطالعه دستاورد ها و اهدافتهیه بانک ژن آبزیان مورد بررسی قرار می گیرد.

لینک کمکی