دانلود فایل word اولويت بندي خريد گردشگران داخلي از مراکز تجاري بازار تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اولويت بندي خريد گردشگران داخلي از مراکز تجاري بازار تبريز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

خرید یکی از مهمترین فعالیت های گردشگران می باشد. مراکز تجاری شهر ها نقش بسیار مهمی در جذب گردشگران دارند و سالانهتعداد زیادی گردشگر با هدف خرید و برخورداری از کالاها و صنایع دستی سایر مناطق به آن جا مسافرت می کنند لذا شناخت و اولویتبندی خرید گردشگران یکی از مسائل مهم درزمینه ی گردشگری می باشد و باعث می شود برنامه ریزی دقیق تری برای بهبود و رونقبخش هایی که بخش اعظم سبد خرید گردشگر را تشکیل می دهند، صورت گیرد. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و با هدف بررسی اولویت بندی خرید گردشگران از بازار تبریز انجام گرفته است. در این پژوهش از 384 نفر گردشگر داخلی به وسیله ی پرسشنامهداده های مورد نظر بدست آمده است. همچنین برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد در میانبخش های مختلف بازار تبریز، راسته بازار پوشاک با 38 درصد مراجعه برای خرید و بازار کفش با 4 / 16 درصد مراجعه توسط گردشگران ازلحاظ اولویت برای خرید در رتبه های بالاتری قرار دارند.

لینک کمکی