دانلود فایل word انواع سازه هاي بيولوژيک کنترل فرسايش خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word انواع سازه هاي بيولوژيک کنترل فرسايش خاک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

مطالعات مختلفی در ایران و جهان به اثر مثبت پوشش گیاهی در کنترل فرسایش خاک اشاره کردند اما این مطالعاتعمدتا به صورت کلی به نقش پوشش گیاهی در تنظیم فرآیندهای هیدرولوژیکی سطح زمین و کاهش رواناب بسندهکرده اند. در این پژوهش سعی بر آن است تا نقش پوشش گیاهی به عنوان یک سازه بیولوژیک در حفاظت خاک و کنترلفرسایش مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. گیاهان و مواد گیاهی به اشکال مختلف بذر گراس ها، گیاهان علفی، بوتاه ها ودرختان و قسمت هایی از آنها که قابلیت تکثیر دارند و همچینین کلوخ چمنی همراه با خاک سطحی در کارهای کنترلفرسایش مورد استفاده قرار می گیرند. انتخاب نوع گیاه به کاری که نیاز است انجام دهد، بستگی دارد. با این حال ضروریاست که گونه های گیاهی انتخاب شده قادر به رشد تحت شرایط محیطی و اکولوژیکی محلی باشند. این اشکال مختلفپوشش گیاهی در قالب بذر پاشی (Seeding)، بذرپاشی همراه با مالچ (Mulch seeding)، بذر پاشی همراه با آب (Hydroseeding) و سازه های بیولوژیک شبکه - بذر (Seed-mats)، کلوخ چمنی (Turfing)، شبکه بوته های زنده (Live brush mats)، قلمه های زنده (Live cuttings)، نرده های چوبی (Wattle fences)، فنس ها (Fascines) و لایه بوته ای (Brush layering) مورد استفاده قرار میگیرد که از نظر مواد مورد استفاده، زمان و روش اجرا، عملکرد و کارایی با هم متفاوت هستند.

لینک کمکی