دانلود فایل word امکان سنجي کشت نهال در مناطق کويري با استفاده از فناوري گرواسيس با رويکرد کاهش آب مصرفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word امکان سنجي کشت نهال در مناطق کويري با استفاده از فناوري گرواسيس با رويکرد کاهش آب مصرفي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

بیابان زایی یکی از مشکلات عمده کشورهای در حال توسعه است، کشور ما نیز تحت تاثیر بیابان زایی قرار دارد. یکی از راه های مقابله بابیابان زایی ایجاد جنگل یا کاشت نهال در مناطق بیابانی میباشد. با توجه به شرایط آب و هوایی مناطق بیابانی، ایجاد جنگل در این مناطقمستلزم تامین آب مورد نیاز گیاه، حداقل در سال اول رشد می باشد تا این که گیاه استقامت لازم را به دست آورد. با توجه به کمبود آب درمناطق بیابانی و هزینه بر بودن استفاده از سیستم های معمول آبیاری، نیاز است تا راه های دیگری جهت کاشت درخت در این مناطق به کارگرفته شود. یکی از روشهای جدید کاشت درخت در شرایط بیابانی و سخت، استفاده از فناوری گرواسیس است. گرواسیس روش کاشتدرخت در اراضی خشک، بیابانی و کوهستانی (سنگلاخ) بدون استفاده از آبیاری و انرژی است. در این روش برای کاشت درخت از ظروفی بهنام واترباکس استفاده می شود. این تکنولوژی برای کاشت درختان مثمر و غیرمثمر و گیاهان بوته ای به منظور ایجاد اشتغال، حفظ محیطزیست (ایجاد پوشش سبز و مقابله با پدیده گرد و غبار یا ریزگرد)، احیاء جنگل ها، احداث باغات دیم بخصوص در دامنه کوه ها قابل استفادهمی باشد. در این پژوهش از گیاه استویا و شیرین بیان برای بررسی و ارزیابی اقتصادی جهت کشت در مناطق کویری استفاده شد. ارزیابیاقتصادی این گیاهان نشان میدهد که استفاده از گیاه استویا و شیرین بیان به همراه کاربرد فناوری گرواسیس توجیه اقتصادی دارد و برایاستفاده در طرح های بیابان زدایی می توان استفاده کرد. همچنین گیاهان گز، تاغ، قره داغ، آتریپلکس و اشنان را نیز می توان در این مناطقجهت بیابان زدایی استفاده کرد.

لینک کمکی