دانلود فایل word اکوسيستم آبي و تالابي مطالعه موردي: تالاب انزلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اکوسيستم آبي و تالابي مطالعه موردي: تالاب انزلي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

تالابها از مکانهای مورد توجه بسیاری از گردشگران است و گردشگری بطور بالقوه منافع اقتصادی زیادی برای کشورها دربرداشته و نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کند. تالاب بین المللی انزلی متشکل از اکوسیستم های مختلف بوده و اینتنوع باعث رشد و توسعه زندگی سنتی این منطقه شده است. این تالاب در منطقه وسیعی با شرایط متفاوت زیست محیطیاست که تشکیل شده از گستره آب شیرین با بستری از نیزار و مناطق آبی کم عمق و چمنزارهایست که به صورت فصلیغرقاب می شوند. برای بررسی وضعیت اقلیمی محدوده مورد مطالعه به علت کوچک بودن محدوده مورد مطالعه و وجودایستگاه سینوپتیک تالاب انزلی در حاشیه آن، دارای دوره آماری طولانی مدت می باشد. محیط زیست تالاب بین المللی انزلیدارای شرایط خاصی است. گیاهان، جانوران و مورفولوژی و شکل بستر تالاب ارتباط آن با دریا و رژیم رودها باعث بوجود آمدناکولوژی ویژه ای شد که تالاب را در جهان بی نظیر کرده است. در این مقاله به بررسی اکوسیستم آبی تالاب انزلی پرداختهشد. بررسی ها نشان داد مشکل مهم اکوسیستم تالاب انزلی آلودگی روز افزون آب آن است. چرا که تقریبا فاضلاب تمام خانههای مسکونی و اغلب کارخانه ها و کارگاه های صنعتی واقع در اطراف تالاب به درون آن و یا به داخل رودخانه هایی که بهتالاب می ریزند سرازیر می شوند. از دیگر دلایلی که موجب تهدید تالاب انزلی شده، افزایش سطح رسوب ها که باعث کاهشعمق این تالاب شده و هم چنین تغییر کاربری زمین ها و تبدیل بخشی از اراضی حاشیه تالاب به زمین های کشاورزی است.

لینک کمکی