دانلود فایل word اکوتوريسم در منطقه حفاظت شده ارس سيستان (هزار مسجد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اکوتوريسم در منطقه حفاظت شده ارس سيستان (هزار مسجد) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

در این پژوهش موضوع دانلود فایل word اکوتوريسم در منطقه حفاظت شده ارس سيستان (هزار مسجد) واقع در شمال استان خراسانرضوی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت شناخت اصول و مبانی اکوتوریسم پیش از پیاده سازی آن درمناطق حفاظت شده نخست سعی شده است تعریف نسبتا دقیق و جامعی از گردشگری، طبیعت گردی و اکوتوریسمارائه شود. همچنین به طبقه بندی، ویژگی ها و چالش های اکوتوریسم در ایران، ارتباط اکوتوریسم و تنوع زیستی و نیزپیامدهای مثبت و منفی اکوتوریسم از جنبه های مختلف اشاره شده است. در ادامه به تعریف مناطق حفاظت شده وقابلیت این مناطق برای اکوتوریسم پرداخته شده و ویژگی های مختلف جغرافیایی، منابع آبی، گیاهی، جانوری و انسانی درمنطقه حفاظت شده ارس سیستان بطور خاص تشریح گردیده است. بررسی زون بندی و ظرفیت های اکوتوریستیمنطقه حفاظت شده ارس سیستان، انواع اکوتوریسم پایدار قابل پیاده سازی در این منطقه و نیز ارائه پیشنهادهایی درجهت تقویت اثرات مثبت و کاهش اثرات منفی اکوتوریسم برای منابع طبیعی، محیط زیست، تنوع زیستی و زیستگاههای حیات وحش و همچنین ضرورت بهره گیری از مشارکت جوامع بومی منطقه، بخش پایانی این پژوهش را تشکیل می دهد.

لینک کمکی