دانلود فایل word اصول ايجاد پياده راه گردشگري با تاکيد بر پايداري زيست محيطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اصول ايجاد پياده راه گردشگري با تاکيد بر پايداري زيست محيطي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

پیاده راه ها یا خیابان های پیاده، خیابان های منفرد و مجزایی هستند که آمد و شد خودرو از آنها حذف شده است. بهعبارت بهتر در این خیابان ها ترافیک غیر موتوری اولویت مطلق دارد. البته خودروهای خاص (خودروهای آتش نشانی واورژانس و پلیس) در مواقع اضطراری امکان دسترسی به آن را دارند و وسایل نقلیه خدماتی و حمل بار نیز طی ساعاتخاصی مجاز به تردد در آنها هستند. حرکت عابر پیاده در پیاده راه ها، به واسطه طراحى مناسب، موجب افزایش ادراکمحیط شهری، ارتقاء هویت و احساس تعلق به محیط مى شود. از آنجایی که محور های گردشگری- فرهنگی جاذب عابرپیاده اند و رونق آنها به تجمع عابر پیاده بستگی دارد لذا فرضیه چنین مطرح می شود که با ایجاد یک پیاده راهگردشگری- فرهنگی و ارتقاء ابعاد کالبدی، بصری، عملکردی، اداراک محیطی ان به احیای ارزش های اجتماعی و ایجادسرزندگی و جذب گردشگر در محور خیابان ها و پیاده راه ها نائل آمد. لذا هدف از این پژوهش بررسی اصول ایجاد پیادهراه گردشگری با تاکید بر پایداری زیست محیطی می باشد. روش تحقیق مقاله از نوع توصیفی تحلیلی بوده و نحوهگردآوری اطلاعات، بهره گیری از اسناد و مدارک کتابخانه ای می باشد.

لینک کمکی