دانلود فایل word اصلاح تصوير ذهني گردشگران براي سفر به ايران (image bulding)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اصلاح تصوير ذهني گردشگران براي سفر به ايران (image bulding) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

اهمیت تصویر گردشگری برای همگان چه محققان و چه متولیان در صنعت گردشگری روشن است . این اهمیت عمدتا به دلیل تاثیر بر رویدرک ذهنی گردشگران و رفتار منتج از آن (انتخاب مقصد) مورد توجه قرار گرفته است.رفتار گردشگران تحت تاثیر استنباط آنها از تصویر ذهنی مقصد گردشگری قرار دارد . منابع اطلاعاتی از عوامل شکل دهنده تصویر ذهنی از مقصداست؛ بنابراین تبلیغات توصیه ای یک ابزار تبلیغاتی قدرتمند و یک منبع اطلاعاتی مهم و تاثیرگذار بر نگرشها و رفتار گردشگران به شمار می رود.در این پژوهش ایران به عنوان مقصد مورد مطالعه و گردشگران خارجی که به نوعی تمایل خود را برای سفر به ایران اعلام کرده اند و به دنبالاطلاعات برای انتخاب مقصد سفر خود هستند، به عنوان جامعه مورد مطالعه، انتخاب شده اند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تبلیغات توصیه ایگردشگران بر تصویر ذهنی آنها از مقصد و درنتیجه قصد سفر است . در پژوهش های گذشته که انجام شد، یافته ها نشان داد اینترنت، که از نظرگردشگران مهمترین ابزار برای کسب اطلاعات در مورد مقصد است، بر تصویر عاطفی گردشگران تاثیر بسزایی دارد . به این ترتیب که تصویر عاطفیگردشگرانی که از اینترنت به عنوان منبع اطلاعاتی خود استفاده می کنند و کسانیکه از اینترنت استفاده نمی کنند، کاملا متفاوت است.در میان ابزارهای بازاریابی مختلف، بعد از اینترنت، تبلیغات دهان به دهان و کتابچه های راهنما و مجلات در رده دوم و سوم اهمیت قرار دارند. اما بااینکه اینترنت مهمترین ابزار بازاریابی شناخته شد، کتابچه های راهنما و مجلات بیشترین تاثیر را بر تصویر ذهنی گردشگران از ایران داشتند و بعد ازآن، تبلیغات دهان به دهان، از نظر میزان تاثیر بر تصویر، در رده دوم قرار داشت. (به روش تحقیق اشاره شود مختصر و سپس نتایج ذکر گردد).

لینک کمکی