دانلود فایل word استفاده از نانو جاذب گرافن اکسيد اصلاح شده در حذف آلاينده جنتامايسين از محيط آبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word استفاده از نانو جاذب گرافن اکسيد اصلاح شده در حذف آلاينده جنتامايسين از محيط آبي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

با توجه به مصرف بالای آنتی بیوتیک توسط انسان و حیوانات، آنتی بیوتیک ها دسته بزرگی از آلاینده های داروییهستند. لذا در این مطالعه سعی بر آن بود که روشی نوین وبهینه جهت حذف این آلاینده ها ارائه گردد. نانو جاذب گرافناکساید اصلاح شده با توجه به گروه های عاملی سطح آن می تواند در حذف آنتی بیوتیک ها خصوصا جنتامایسین ازمحیط های آبی اثر بسزایی داشته باشد. در این مطالعه حذف آنتی بیوتیک جنتامایسین توسط گرافن اکساید اصلاح شدهمورد بررسی قرار گرفت. پارامتر ها ی مختلف موثر بر جذب مانند pH ، زمان، دوز جاذب و دما بررسی شد. از نرم افزارطراحی آزمایش اکسپرت دیزاین 11 جهت دستیابی به نقطه بهینه جذب استفاده شد. طبق داده های خروجی نقطه بهینهجهت تصفیه محلول با غلظت 50mg/lit آلاینده، pH بهینه 21 / 4 ، زمان بهینه 25 دقیقه و مقدار جاذب 025 / 0 گرممی باشد. دمای مناسب 25 تا 30 درجه سانتی گراد می باشد. همچنین حداکثر حذف 3 / 99 % می باشد. آزمایشات جذبنشان داد که جذب از معادلات لانگمویر بیشتر تبعیت کرده و حداکثر جذب طبق این مدل 500mg/gr است.

لینک کمکی