دانلود فایل word استفاده از ضايعات سيب زميني در تغذيه دام و طيور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word استفاده از ضايعات سيب زميني در تغذيه دام و طيور :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

سیب زمینی محصولی است که انرژی آن تقریبا برابر ذرت بوده و میتوان از آن به عنوان منبع انرژی استفاده کرد. این تحقیقبه منظور مروری بر بررسی امکان استفاده از پودر سیب زمینی و غده سیب زمینی در جیره های جوجه گوشتی و دام و طیورانجام گردید. بهتری ضریب تبدیل غذایی مربوط به 30 درصد غده سیب زمینی بود. سیب زمینی خام دارای ارزش غذاییبالایی برای بره های نر پرواری می باشد و ارزا آن مربوط به بالا بودن نشاسته و قابلیت هضم مواد مغذی و همچنینخوشخوراکی آن می باشد. تحقیقات مختلفی در سال های گذشته صورت گرفته است که بیشتر به بحث استفاده از سیب زمینیدرجه 2 به پایی در خصوصیات رشد و عملکرد و لاشه جوجه های گوشتی پرداخته است. به طور کلی استفاده از پودر سیبزمینی خام در جیره جوجه های گوشتی سبب کاهش وزن و نیز ضریب تبدیل غذایی گردید. در میزان راندمان لاشه تفاوتمعنی داری دیده نشد (p> 0.05) . در میزان وزن نسبی سینه، ران و سنگدان تفاوت معنی داری دیده نشد (p> 0.05) ، ولیدرصد لاشه و کبد دارای تفاوت معنی داری بودند (P<0.05). همچنین درصد وزن نسبی چربی بطنی جوجه های گوشتیتحت تاثیر افزودن پودر سیب زمینی به جیره افزایش یافت. پودر سیب زمینی خام باعث کاهش درصد لاشه و افزایش درصدکبد گردید. همچنین میزان مصرف خوراک در جوجه های گوشتی تحت تاثیر افزودن پودر سیب زمینی به جیره افزایش یافت.پودر سیب زمینی خام باعث کاهش عملکرد در سطح بالای 15 درصد جایگری ذرت برای طیور و بالای 30 درصد جایگزی دردام می گردد.

لینک کمکی