دانلود فایل word استفاده از داده هاي ماهواره ي بازيابي گرانش و آزمايش اقليمي در بررسي روند تغييرات تراز آب زيرزميني استان هرمزگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word استفاده از داده هاي ماهواره ي بازيابي گرانش و آزمايش اقليمي در بررسي روند تغييرات تراز آب زيرزميني استان هرمزگان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

استان هرمزگان جزء مناطق خشک و نیمه خشک کشور است و با خشکسالی های متعددی مواجه است، بنابراین مدیریتگسترده منابع آبی در این استان ضروری است. استفاده از داده های بزرگ مقیاس ماهواره بازیابی گرانش و آزمایش اقلیمی(GRACE) از روش های مدیریتی منابع آبی می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی روند زمانی تغییرات سطح تراز منابع آب زیرزمینی استان هرمزگان از سال 2003 تا 2017 بود. بر این اساس از داده های CSR, GFZ و JPL و بهره گیری ازتغییرات میدان گرانشی مشاهده شده از ماهواره GRACE استفاده شد. در این راستا پیکسل سایزهای 1 در 1 درجه محدود به شیپ فایل مرز استان در محیط GEE کدنویسی شدند و داده های CSR, GFZ و JPL ماهواره GRACE برای بازه زمانی یاد شده ( 151 ماه) به شکل سریزمانی و بعد از انجام فرمول نویسی های لازم استخراج شدند. نتایج نشان داد به طور متوسط 2/37- سانتیمتر از سطح تراز کل آب زیرزمینی استان معادل 1611600000 متر مکعب در بازه زمانی یاد شده کاسته شده است. بالاترین تراز آب زیرزمینی استان با مقدار 7/807 سانتی متر مربوط به ماه مارچ سال 2005 است و کمترین سطح آب زیرزمینی با مقدار 13/872- سانتیمتر مربوط به ماه نوامبر 2016 است که اختلافی معادل 21/68 سانتی متر مشهود است. در بازه زمانی یاد شده روند تغییرات سطح آب زیرزمینی استان نزولی بوده و این مهم بعد از خشکسالی سال 2007 به وضوح در نمودارهای سریزمانی استخراج شده از داده های ماهواره GRACEمشاهده می گردد.

لینک کمکی