دانلود فایل word استراتژي هاي بيماري زايي در باکتري هاي بيمارگرگياهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word استراتژي هاي بيماري زايي در باکتري هاي بيمارگرگياهي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

پروکاریوت های بیماریزای گیاهی در طی تکامل همراه با گیاهان یکسری مکانیسم های ملکولی پیشرفته برای ایجاد بیماری در گیاهاندست یافته اند. یکی از این مکانیسم ها استفاده از مولکول های افکتور است. در طول تکامل، پاتوژن های گیاهی این توانایی ها را بدستآورده اند تا مولکول های افکتور را به نزدیک یا درون سلول های میزبان برسانند که در نتیجه آن قادر به دستکاری در پروسه ی سلولی ومولکولی و ایجاد اختلال در آن باشند. از دیگر مکانیسم های موردبرسی شده غلبه بر روند خاموشی ژن توسط ویروس در گیاه میزبان می-باشد. مکانیسم های بیماریزایی باکتری ها مثل تاثیر هورمون ها، توکسین ها و پلی ساکاریدهای خارج سلولی و نقش آنها در بیماریزاییباکتری مورد بحث قرار گرفته است. در واقع این مقاله چکیده ای از استراتژی های بیماریزایی این گروه از بیمارگرها را مورد بررسی قرار می دهد.

لینک کمکی