دانلود فایل word ازيابي وضعيت توزيع توان ماشين هاي کشاورزي استان لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ازيابي وضعيت توزيع توان ماشين هاي کشاورزي استان لرستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت توزیع توان کششی و برآورد تعداد تراکنتور و کمباین غلات مورد نیاز در استان لرستان انجام گردید. روش میدانی و مطالعه اسنادی و کتابخانه ای اساس بررسی و گردآوری اطلاعات لازم در این تحقیق، و جامعه آماری، تمام شهرستان های استان لرستان بود. مجموع اراضی کشاورزی استان لرستان 783445 هکتار است که در سال زراعی 97-96، 529288 هکتار از این سطح زیرکشت بود. شاخص های مورد بررسی، ضریب مکانیزاسیون استاندارد و واقعی، ضریب مکانیزاسیون کمباین های برداشت غلات و همچنین برآورد تعداد تراکتور و کمباین مورد نیاز بود. نتایج نشان داد که وضعیت توزیع توان ماشینی در استان لرستان نامتوازن و تعداد کمباین های برداشت غلات در این استان، کمتر از تعداد مورد نیاز است. ضریب مکانیزاسیون استاندارد و واقعی برای کل توان ماشین های خودگردان دراستان لرستان به ترتیب برابر 1.29 و 2.34 اسب بخار بر هکتار به دست آمد. مناسب ترین وضعیت از نر مقدار توان در دسترس مربوط بهشهرستان دورود و بروجرد و کمترین وان متعلق به شهرستان دلفان، پلدختر و الیگودرز بود. نتایج نشان داد که توان تراکتوری موجود در تمام شهرستان ها مازاد بر نیاز در پیک کار بود. همچنین علاوه بر 275 دستگاه کمباین موجود، تعداد دستگاه کمباین مورد نیاز برای برداشت سطح 375346 هکتار روزهای تراکم کاری، 559 دستگاه برآورد گردید.

لینک کمکی