دانلود فایل word ارزيابي نقش دامپروري در توسعه اقتصاد روستايي از ديدگاه روستاييان شهرستان سردشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي نقش دامپروري در توسعه اقتصاد روستايي از ديدگاه روستاييان شهرستان سردشت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

دامپروری از زیربخش های مهم کشاورزی است که در امر امنیت غذایی، ارزش افزایی، اشتغال زایی ، توسعه و ایجادصنایع تبدیلی و تکمیلی و از همه مهمتر توسعه و امکان دستیابی به بازارهای جهانی برای صادرات محصولات دامی حضوریاجتناب ناپذیر داشته و از جایگاهی ویژه در اقتصاد ملی برخوردار است. بنابراین، این بخش می تواند زیربنای توسعهی بخش های دیگر شود و نقش زیادی در تامین ارزش افزوده بخش کشاورزی داشته باشد. حدود 70 درصد شاغلان کشاورزیبه طور مستقیم و غیرمستقیم در فعالیت های دامپروری مشارکت می کنند و نیز 70 درصد افراد شاغلان در روستاها،90 درصد عشایر و 10 درصد از جمعیت شهرنشین در فعالیت های مرتبط با امور دام فعالیت می کنند. بنابراین، پرورش دام بهصورت فعالیتی تلفیقی در نظام کشاورزی در کنار سایر فعالیت های کشاورزی نقشی موثر و تعیین کننده در تولید، درآمدخانوارها و اشتغال دارد و با وجود رشد فعالیت های غیرکشاورزی، که سهم بالایی در اقتصاد روستایی دارد، پرورش دامهنوز به منزله یکی از فعالیت های اصلی در مناطق روستایی و به منزله یک دارایی مهم از نظر فرهنگی، اقتصادی واجتماعی به حساب می آید. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی میباشد. هدف تحقیق بررسی نقش دامپروری در توسعه اقتصاد روستایی از دیدگاه روستاییان شهرستان سردشت می باشد.

لینک کمکی