دانلود فایل word ارزيابي مدل هاي تعيين جزاير حرارتي با استفاده از سنجش از دور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي مدل هاي تعيين جزاير حرارتي با استفاده از سنجش از دور :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

بررسی الگوی مکانی جزایر حرارتی با استفاده از تصاویر ماهواره ایی، یکی از چالش های اساسی در فرآیند توسعه شهری کشورهایدر حال توسعه رشد شتابان آنها میباشد که اگر این رشد حالت پراکنده و بدون برنامه ریزی به خود بگیرد مشکلات و مسائل متعددیرا گریبانگیر فرایند مدیریتی و برنامه ریزی شهری خواهد نمود. شهر اهواز در کشور ما یکی از شهرهایی است که در سال های اخیررشد شتابان و پراکنده ای را در عرصه ی توسعه ی اراضی شهری به خود دیده است. با توجه به نقشه ی وضعیت توسعه اراضی شهریمشخص می شود که این روند سال به سال تشدید شده و منجر به چالش هایی در زمینه ی تامین خدمات و منابع زیرساختی در شهرگردیده است.به وسیله این نوع می توان به نقاط گرم منطقه شهری رسید که بتوانیم ابتدا علت بوجود آمدن این نوع جزایر حرارتیرا در منطقه بیابیم و راه حل از بین بردن آن را بدست آوریم و همچنین می توان بهترین نوع روش جلوگیری از بوجود آمدن اینپدیده در نقاط دیگر شهر جلوگیری نماییم.

لینک کمکی