دانلود فایل word ارزيابي شاخص ردپاي آب خاکستري محصولات زراعي منتخب در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي شاخص ردپاي آب خاکستري محصولات زراعي منتخب در ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

امروزه آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف نهاده های کشاورزی در تولید محصولات کشاورزی بخش مهمی ازآلودگی های محیط زیست را شامل میشود. در ایران به دلیل ارزان بودن کودهای شیمیایی و سهولت تهیه آنها توسطکشاورزان، مصرف آنها بی رویه است که منجر به خسارات جبرانناپذیری به محیط زیست می شود. از این رو توجه به آثارجانبی ناشی از فعالیت های کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. در مطالعه حاضر به محاسبه شاخص ردپای آبخاکستری حاصل از تولید محصولات زراعی منتخب (گندم آبی، جو آبی، برنج، ذرت دانه ای، چغندرقند و گوجه فرنگی)پرداخته شده است. با توجه به مقادیر متفاوت مصرف کود ازته در استان های مختلف نتایج متفاوتی در مورد ردپای آبخاکستری تولید این محصولات حاصل شده است. از آنجایی که مقدار این شاخص ارتباط مستقیمی با میزان مصرف کودازته و همچنین عملکرد در واحد هکتار دارد از این رو، با توجه به نتایج بدست آمده لازم است استان هایی که ردپای آبخاکستری بالایی در تولید هر یک از محصولات دارند شناسایی و اقدامات مدیریتی مناسب در راستای کاهش مصرف کودازته در این استانها صورت گیرد و یا این استانها از تولید این محصولات خارج گردند. لذا پیشنهاد می شود به کشاورزانآموزش های لازم در خصوص مقدار مصرف صحیح و کارای کود شیمیایی داده شود و یا به کشت محصولات جایگزین دراین استان ها توجه شود.

لینک کمکی