دانلود فایل word ارزيابي سيستم اکواپونيک بمنظور پرورش تيلاپيا در آبهاي شور بافق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي سيستم اکواپونيک بمنظور پرورش تيلاپيا در آبهاي شور بافق :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

امنیت غذایی از مهمترین دغدغه های متولیان تغذیه است .برای توسعه کشاورزی در کشور، محدودیت های آب و خاککشاورزی از موانع عمده محسوب می شوند .تولید در شرایط گلخانه ای که با اقلیم بسیاری از مناطق کشور سازگاریدارد طی سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از جمله اهداف اصلی آکواپونیک این است که مواد اضافی ودفعی یک سیستم به عنوان غذا یا کود برای سیستم دیگر عمل کند، به طوری که آب استخرهای پرورش ماهی که دارایتعداد و تراکم بیشتر ماهیان و در نتیجه از تغذیه بیشتری برخوردار بودند باعث رشد بیشتر و کاملا محسوس گیاهان موردپرورش در همان مخازن میشود. آب یا پساب حاصل از پرورش ماهیان به عنوان یک منبع کودی آلی است. محصولاتتولیدی در چنین سیستمی به عنوان محصول سالم و ارگانیک شناخته میشوند و در فروش و بازاریابی ماهیان و گیاهانتولید شده نقش مهمی دارد، ضمن این که از یک واحد تولیدی، دو نوع محصول تولید می شود و در مناطق خشک ونیمه خشک که با کمبود آب مواجه هستند آکواپونیک نقش مهمی داشته و مدلی برای کشاورزی پایدار است. استفاده ازگونه تیلاپیا با قدرت تحمل بالا به وضعیت کم آبی و با حداقل تعویض آب در استخرهای پرورشی، یکی از راهکارهاییاست که می تواند در زمان خشکسالی به حفظ تولید ماهیان پرورشی کمک کند. این ماهی در دوره پرورش سه ماهه بهتکثیر و زادآوری مجدد می رسد و راندمان تولید حداقل آن تا 10 تن در هکتار امکان پذیر است. مزایای استفاده ازسیستم اکواپونیک در مرکز تحقیقات ملی آبزیان آبهای شور بافق بعنوان تنها مرکز پرورش دهنده این گونه با هدفتکمیل یافته ها و دست یابی به اپتیمم های تولید ماهی تیلاپیا با هدف تولید متراکم ماهی توام با محصولات گیاهی،مصرف بهینه آب، استفاده از روش های نوین تولید توام با ملاحظات محیط زیستی، عدم نیاز به اراضی و خاک کشاورزی،فعالیت های آبزی پروری/کشاورزی در شرایط عدم دسترسی دائمی به منابع آب، کاهش مصرف کود و سموم در سیستمتولید، تولید در سیستم های ساده و نسبتا کم هزینه، توسعه کشاورزی در اقلیم های خشک و دارای منابع محدود آبمورد ارزیابی قرار گرفته است.

لینک کمکی