دانلود فایل word ارزيابي ريسک اکولوژيک و توزيع فلزات سنگين در رسوبات رودخانه اي حوضه آبريز بردسير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي ريسک اکولوژيک و توزيع فلزات سنگين در رسوبات رودخانه اي حوضه آبريز بردسير :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

عناصر سرب، کادمیوم، آرسنیک و آنتیموان جزء عناصر سمی با خطرات زیست محیطی و بهداشتی هستند. هدف از این بررسی، پایش غلظت این عناصر در رسوبات حوضه آبریز بردسیر و میزان ریسک اکولوژیک این عناصر در رسوبات است. برای تعیین وضعیت آلودگی در محدوده از شاخص زمین انباشت (Igeo)، درجه آلودگی (Cd)، شاخص بار آلودگی (PLI) و شاخص ریسک اکولوژیک (RI) و برای بررسی توزیع مکانی از نرم افزار Arc GIS استفاده شده است. بدین منظور 25 نمونه رسوب از محدوده مورد مطالعه برداشت شد و به روش ICP-MS مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که رسوبات در محدوده دارای آلودگی کم تا شدید هستند. بیشترین میزان آلودگی در مرکز و شرق محدوده و به سمت خروجی حوضه می باشد. بنابراین با توجه به موقعیت سنگ های آتشفشانی و زون های هیدروترمالی می توان نتیجه گرفت که آلودگی در این بخش ها تحت تاثیر عوامل طبیعی و غلظت بالای این عناصر در زمین است.

لینک کمکی