دانلود فایل word ارزيابي روش هاي تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس کاداستر زراعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي روش هاي تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس کاداستر زراعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

در حال حاضر 70 درصد اراضی کشاورزی کشور فاقد سند مالکیت است که سازمان های مرتبط تلاش دارند با تهیهکاداستر اراضی، این مشکل را حل کنند. با اجرای نقشه کاداستر اراضی کشاورزی وضعیت آب، خاک، تولید و مسائلحقوقی اراضی به طور دقیق شناسایی و ساماندهی می شود تا مشکل کشاورزان برای تهیه وثایق بانکی و ایجاد افزایشسرمایه گذاری در این بخش برطرف شود. اگر اراضی کشاورزی کشور سند دار شوند این امر سبب تکمیل شدن طرحکاداستر می شود و انگیزه کشاورزان برای سرمایه گذاری در اراضی خود نیز افزایش می یابد. آگاهی از حدود و ثغورقطعات اراضی کشاورزی و ترسیم آن به شکل نقشه های بزرگ مقیاس یکی از نیازهای بخش کشاورزی است که دربرنامه ریزی های خرد و کلان، کشاورزی دقیق، مدیریت منابع، آمارگیری کشاورزی و بالاخص تعیین حریم اراضی ومالکیتها کاربرد بسیاری دارد. از سوی دیگر تامین و امنیت غذایی، کمبودآب و مدیریت غلط آبیاری در کشاورزی سنتی وهمچنین بروز خشکسالی در بسیاری از نقاط کشور، مصرف بی رویه نهاده های کشاورزی و اعمال مدیریت مصرفنادرست آنها به عنوان یکی از اساسی ترین چالش های عصر حاضر و آینده است که اهمیت تهیه پایگاه اطلاعات مکانی ازعرصه کشاورزی را برای همه برنامه ریزان و مدیران بخش کشاورزی محرز نموده است. بدین منظور روشهای مختلفیجهت تهیه پایگاه اطلاعات مکانی موجود دارد. سنجش از دور از طریق تعامل امواج الکترومغناطیس با مواد در بررسی هاو برنامه ریزی های کشاورزی و منابع طبیعی کاربرد فراوان دارد. تکنیک های سنجش از دور به دلیل تناوب در اخذتصاویر یک ناحیه، تصویر برداری در طول موج های مختلف در یک زمان و در نهایت امکان پردازش و تفسیر سریع دادههای کسب شده به طور گسترده در تحلیل های مختلف مربوط به واسطه به هنگام بودن و امکان آشکارسازی تغییراتسریع محیطی به خوبی در تکنیک هایی که در کشاورزی به کار می روند، نمایان شده است. به منظور پایش وضعیتکشاورزی در سطح استان و برآورد سطح محصولات کشاورزی عمده ی آن، می توان از تصویر با توان تفکیک متوسط درچندین مرحله برداشت استفاده نمود زیرا با توان تفکیک بالاتر زمان بیشتر برای پردازش و هزینه بیشتر برای خریدتصاویر در پی خواهد داشت. تشیص نوع محصولات کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و با کمترین سطح نیاز بهدسترسی مستقیم به زمین های کشاورزی موجب کاهش چشمگیر هزینه ها در بخش مدیریت کشاورزی در سطح کلانجهت تعیین سطح زیر کشت انواع محصولات کشاورزی می شود.

لینک کمکی