دانلود فایل word ارزيابي روش هاي تخمين رطوبت خاک با استفاده از سنجش از دور با رويکرد مديريت آبياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي روش هاي تخمين رطوبت خاک با استفاده از سنجش از دور با رويکرد مديريت آبياري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

از جمله چالش هایی که جهان، به خصوص مناطق خشک و نیمه خشک با آن روبه روست، نبود آب کافی برای مصارفصنعتی و کشاورزی است از این رو مدیریت استفاده از منابع آب حائز اهمیت است. مدیریت منابع آب در بخش کشاورزیمنجر به افزایش کیفیت محصولات، کاهش مصرف انرژی و نیروی انسانی، حفظ کیفیت و حاصلخیزی خاک میشود. امادر این میان استفاده بهینه و کنترل مصرف آب و ایجاد یک برنامه ریزی آبیاری مدون از جایگاهی ویژه ای برخورداراست. با استفاده از سنجش از دور، توسط روش های گوناگون میتوان مقدار آب مورد نیاز بهینه برای رشد محصول رابرآورد کرد در این برنامه ریزی میتوان زمان و مقدار مناسب آبیاری گیاه را تعیین کرد که منجر به صرفه جویی درمصرف آب در حوزه کشاورزی میشود. یکی از روش های موجود جهت برآورد نیاز گیاه به آب در کنار روش هایی همانندمحاسبه تبخیر و تعرق گیاه و استفاده ازNDVI، تخمین رطوبت خاک مزارع میباشد. با دانستن میزان رطوبت خاک مزارع و میزان رطوبت خاک مورد نیاز هر نوع گیاه جهت رشد میتوان از تخمین رطوبت خاک در جهت مدیریتکشاورزی استفاده کرد. البته تخمین رطوبت خاک در زمینه هایی از جمله پیش بینی خشک سالی، مدیریت رواناب وسیلاب، پیش بینی و جلوگیری از آتش سوزی در مراتع و جنگل ها، مطالعات آب و هوایی و بررسی تغییرات اقلیم کاربرد دارد.

لینک کمکی