دانلود فایل word ارزيابي خطرپذيري جزاير کيش و قشم در برابر ريزش هاي نفتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي خطرپذيري جزاير کيش و قشم در برابر ريزش هاي نفتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

صنعت گردشگری، امروزه به عنوان یکی از پارامترهای اصلی جهت توسعه پایدار کشورها شمرده میشود. سواحل جنوبیکشور ایران از لحاظ دارا بودن جاذبه های طبیعی و گونه های مختلف گیاهی و جانوری، دارای پتانسیل های قوی در اینزمینه است. در عین حال، به دلیل موقعیت خاص از لحاظ تردد نفت کش ها، همواره در خطر وقوع ریزش های نفتی می-باشد. در این مقاله، خطرپذیری این مناطق با تاکید بر جزایر کیش و قشم در برابر ریزشهای نفتی مورد بررسی قرارگرفته است. در این راستا دو مدل ریاضی GNOME و ADIOS2 به ازای سناریوهای مختلف اجرا گردید و مسیرهای گسترش لکه نفتی مورد شبیه سازی قرار گرفتند. سپس با تجمیع نتایج، نقشه خطرپذیری محدوده این جزایر استخراجگردید. بر اساس نتایج به دست آمده سواحل جزیره کیش به شدت در برابر این حوادث خطرپذیر بوده و سواحل جنوبیقشم در این زمینه در رده خطرپذیری پایینتر قرار دارند.

لینک کمکی