دانلود فایل word ارزيابي توان ها و پتانسيل هاي گردشگري روستايي در شهرستان فيروزآباد (مطالعه موردي: بخش ميمند فارس)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي توان ها و پتانسيل هاي گردشگري روستايي در شهرستان فيروزآباد (مطالعه موردي: بخش ميمند فارس) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

از زمانی که روستاها با شهرها ارتباط برقرار کردند و نیازهای فراغتی شکل گرفته در شهرها مستلزم محیط های طبیعی و دستنخورده شدند، گردشگری روستایی شکل گرفت. گردشگری روستایی یکی از مردمی ترین، ساده ترین و در عین حال کم هزینه ترینشکل های گردشگری محسوب می شود. با توجه به پتانسیل های بالا و جاذبه های فراوان روستاهای ایران اگر صنعت گردشگری بهجایگاه واقعی خود برسد و به چشم منبع درآمدی برا دولتها و روستائیان به آن نگریسته شود، دیری نمی پاید که شاهدپیشرفت های چشمگیری در کشورهای جهان سومی و درحال توسعه به خصوص در روستاها خواهیم بود. در این راستا پژوهشحاضر براساس روش توصیفی-تحلیلی با مطالعات کتابخانه ای، تحقیقات میدانی و مصاحبه با مردم محلی به شناسایی و معرفیظرفیت ها و جاذبه های گردشگری بخش میمند فارس به عنوان منطقه ای تاثیرگذار بر توسعه گردشگری روستایی شهرستانفیروزآباد و استان فارس، پرداخته است. با توجه به نتایج حاکی از پژوهش انجام گرفته، این منطقه دارای توان های لازم جهتجذب گردشگر در زمینه گردشگری روستایی و توسعه اقتصادی واشتغال جوانان و... میباشد و علیرغم برخورداری از توان وپتانسیل های لازم در این زمینه، اقدامات مناسبی که بتواند موجبات توسعه نظام گردشگری و جلب رضایت گردشگران را فراهمآورد، صورت نگرفته است و ازعدم برنامه ریزی و درنتیجه ضعف امکاناتی و به خصوص تاسیسات اقامتی و پذیرایی رنج می برد.

لینک کمکی