دانلود فایل word ارزيابي اثرات ريزگردها بر اقتصاد منطقه سيستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word ارزيابي اثرات ريزگردها بر اقتصاد منطقه سيستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

یکی از مسائل مهم در منطقه سیستان ریزگرد می باشد که در زندگی مردم و ا قتصاد اثرگذار است. عوامل و منابع زیادی در ایجاد گردوغبار و انتقال آن به منطقه سیستان وجود داشته و شناسایی این عوامل، منشاء شکل گیری و زمان رخداد آنها، نقش اساسی در کاهش آسیب های آنها دارد. دامنه آسیب ها و خسارت این پدیده به حدی وسیع است که می توان اثرات آن را به صورت مستقیم و غیر مستقیم در همه حوزه ها مشاهده نمود. در این پژوهش به روش مروری- توصیفی به بررسی اثرات ریزگردها بر اقتصاد منطقه سیستان پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که ریزگردها می توانند بر فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و حتی زیست محیطی را در معرض خطر جدی قرار دهد و باعث کاهش دید، کاهش حاصلخیزی زمین های زراعی و خشک شدن تالاب هامون و ... می گردد. این خود موجب کاهش محصولات کشاورزی، افزایش مهاجرت خواهد شد. از جمله راهکارهای مقابله با ریزگردها در منطقه سیستان مدیریت دیگر کانون های گردوغبار در داخل حوزه سیستان (خارج تالاب) مدنظر و بیابان زدایی قرار گیرد.

لینک کمکی